Invitación

Solicitude de invitación


imagen invitación

A invitación será persoal e intransferible e chegarache ao email

Xestión de Actividades e Espectáculos, S.L. utilizará estos datos para a xestión da invitación solicitada, sendo a base de legitimación o consentimento do usuario. No caso de así consentirse, coa marcación da casilla destinada a tal efecto, remitiranse comunicacións comerciais de eventos similares ao correo electrónico consignado. Podrán exercerse os derechos reconocidos por lei de acordo á información facilitada na nosa Política de privacidade.